HOME 

CONTACT 

INSCHRIJFFORMULIER 


 


 

 

  

 

 

 

logo

 


 

Inschrijfformulier

Onderstaand kunt u zich aanmelden voor een kennismaking.

Wij zullen u zo spoedig mogelijk te woord staan.

* verplicht in te vullen, anders kunnen wij uw aanmelding niet verwerken.Geslacht *
Burgelijke staat *
Voornaam
Achternaam *

Adres
Postcode
Woonplaats
Telefoon
Geboortedatum*
E-mail adres*

Heeft u nog vragen of opmerkingen?

 

Privacyverklaring SingleSoos.

Bij de SingleSoos hechten wij groot belang aan de privacy van onze leden.
Hieronder kunt u lezen hoe wij uw recht op privacy respecteren en beschermen.

Verwerking van persoonsgegevens
De door u verstrekte persoonsgegevens via de invulvelden worden door ons alleen verwerkt en gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te
kunnen zijn. Deze gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:
versturen van de nieuwsbrief of overzicht activiteiten etc.

Verstrekking aan derden
Uw gegevens worden uitdrukkelijk niet aan derden verstrekt, of tenzij enige wettelijke bepaling ons hiertoe verplicht.

Beveiliging gegevens

De persoonlijke gegevens verstrekt via de website en nieuwsbrief zijn beveiligd opgeslagen in de administratie van de SingleSoos en 
spant zich naar redelijkheid in haar eigen systemen te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige
vorm van onrechtmatig gebruik.

Bewaartermijn
Uw persoonsgegevens worden nimmer langer bewaard dan nodig is voor de in deze
privacyverklaring of op de website omschreven doelen.

Inzage, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U kunt te allen tijde inzage krijgen in uw gegevens die door de SingleSoos zijn verwerkt en
deze gegevens desgewenst aanpassen/verwijderen.
 
 
 
 
 
 

 

pijl Terug